จำหน่ายและบริการ                                                            1) เครื่องปั๊มลมสกรู                                                           ( SCREW AIR COMPRESSOR )                                     2) เครื่องปั๊มลมลูกสูบ                                                         ( PISTON AIR COMPRESSOR )                                  3) เครื่องทำลมแห้ง                                                        ( REFRIGERANT AIR DRYER )                                    4) เครื่องทำลมแห้งโดยใช้เม็ดสารดูดความชื้น              
( ADSORPTION DESICCANT AIR DRYER )               5) ชุดกรองลม                                                                    ( MAINLINE FILTER )                                                    6) ถังพักลม                                                                        ( AIR RECEIVER TANK )                                           7) เครื่องปั๊มลมแบบเครื่องที่                                            
( PORTABLE AIR COMPRESSOR )                            8) เครื่องปั๊มลมแรดันสูง                                                     ( HIGH PRESSOR AIRCOMPRESSOR )                       9) เครื่องปั๊มลมแบบส่งกำลังแรงดันสูง                               ( BOOSTER HIGH PRESSOR AIRCOMPRESSOR )    10) เครื่องปั๊มลมสกรูแบบไร้น้ำมัน                                     ( OIL FREE SCREW AIR COMPRESSOR )
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE